Tiến độ chung cư qms tower 2 tố hữu

Chủ đầu tư Quang Minh đang gấp rút triển khai quá trình khoan cọc nhồi ở chung cư Qms Tower 2. Dự kiến, cuối năm 2018 sẽ hoàn tất quá trình khoan cọc nhồi và sang năm 2019 dự án chính thức được mở bán.

Hình ảnh tiến độ:


tiến độ chung cư qms tower